Hoe Harpa lid worden

Enkel hart- en vaatpatiënten en gelijkgestelden kunnen lid worden van Harpa en moeten doorverwezen zijn door de UZ Leuven (dienst cardiale revalidatie) of een attest van een cardioloog kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij mogen deelnemen aan de sportactiviteiten georganiseerd door Harpa.

 Wie lid wil worden bezorgt een volledig ingevuld inschrijvingsformulier samen met een recente pasfoto (enkel indien een sportkaart van het Universitair Sportcentrum nodig is) aan een van de bestuursleden tijdens een van de trainingen. Dit formulier kan ook per post aan Harpa vzw bezorgd worden. Handiger is nog dat je het formulier elektronisch via deze website invult. Je kan dan ook onmiddellijk je lidgeld overschrijven.

Wanneer het verschuldigde bedrag voor het lidgeld en de sportkaart betaald is, ontvangt u een Harpa lidkaart en een KU Leuven sportkaart. Eens u over deze kaarten beschikt, mag u trainen in het Universitair Sportcentrum. De sportkaart is persoonlijk en moet ten alle tijde getoond kunnen worden aan het bevoegde KU Leuven personeel. Voor meer inlichtingen zie onthaalbrochure.


HARPA-ledenvoordeel:

 1. U ontvangt 4 maal per jaar het Harpa magazine.
 2. U kan deelnemen aan de wandelingen, fietstochten en sociale activiteiten zoals de jaarlijkse daguitstap.
 3. U kan, mits aanschaf van een sportkaart, voor 34€/jaar deelnemen aan de Harpa-trainingen in het Universitair Sportcentrum: zwemmen op maandag, conditietraining op dinsdag, woensdag en/of vrijdag, volleybal op vrijdag.
 4. U kan aan voordeeltarief fitnessen bij Respiro of Univ-Fit.
 5. U geniet van korting bij een aantal sponsors.

HARPA Tarieven:

Leden Op rust gesteld personeelslid KU Leuven
Harpa lidmaatschap € 20  € 20
Sportkaart € 50  € 27 
Harpa trainingen*° € 34  € 34
Univ-Fit abonnement aan personeelstarief*° Univ-Fit 3-maandabonnement: €60; Univ-Fit 6-maandabonnement: €95; Univ-Fit jaarabonnement: €155
Respiro abonnement* Respiro jaarabonnement: €420of via maandelijkse domiciliëring: €35

* Harpa lidmaatschap is verplicht indien u van dit aanbod gebruik wenst te maken.

° Sportkaart is verplicht indien u van dit aanbod gebruik wenst te maken


Overzichtstabel met keuzemogelijkheden

 • Maandag zwemmen sportkot (Lidgeld Harpa €20 + deelname trainingen €34 + sportkaart)
 • Dinsdagnamiddag sportkot (Lidgeld Harpa €20 + deelname trainingen €34 + sportkaart)
 • Woensdag/vrijdag sportkot (Lidgeld Harpa €20 + deelname trainingen €34 + sportkaart)
 • Fitness in Sportkot (Univ-Fit abonnement boven op Lidgeld Harpa €20 + deelname trainingen €34 + sportkaart)
 • Fitness in Respiro: lidgeld Harpa 20 € en 420 € jaarabonnement aan Respiro te betalen
 • Geen deelname aan de trainingen: 20 € Harpa lidgeld te betalen

Indien u Harpa financieel wenst te steunen kunt u steunend lid worden voor minimum €75 per jaar.
De sport- en lidkaarten zijn geldig vanaf 1 oktober van het lopende jaar tot 30 september van het volgende jaar. Bij aansluiting van nieuwe leden tijdens het lopende jaar gelden aangepaste tarieven.
Lidgeld en sportkaart kunt u uitsluitend betalen door storting op rekeningnummer: BE 52 0012 9692 0009 ten gunste van Harpa vzw, met de vermelding "lidgeld & sportkaart".

Uw persoonsgegevens zijn beschermd en worden in geen geval aan derden doorgegeven (zie artikel 14 van het huishoudelijk reglement). Zie ook onthaalbrochure.

Ik schrijf me in