Sportongeval bij Respiro

Na een sportongeval tijdens de fitness in Respiro te Rotselaar

 Eerst aandachtig lezen

1. OMSCHRIJVING

Indien er iets gebeurt tijdens de fitness onder de noemer Harpa in het sportcentrum Respiro te Rotselaar,  gebruikt u best het aangifteformulier
VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN  ETHIAS.
Respiro heeft zelf ook een Sportverzekering die inbegrepen is in het lidgeld. Maar de verzekerde bedragen zijn minder hoog dan bij Ethias. Bovendien is er bij Respiro een franchise van 49,58 € en personen ouder dan 70 jaar zijn uitgesloten. Alleen in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of van overlijden is het zinvol ook een aangifteformulier van Respiro te gebruiken, omdat ‘de bedragen altijd worden uitgekeerd, ongeacht de vergoedingen uit andere verzekeringscontracten (uitgezonderd de medische kosten)’  

2. PROCEDURE indien u gebruik wenst te maken van het aangifteformulier van ETHIAS

 • pagina 1, 2 & 3 vult u zelf zo volledig mogelijk in.
 • Onder punt 4 ‘beschrijving van het ongeval’ is het belangrijk om het ongeval omstandig, duidelijk en volledig te schetsen.
 • pagina 4 - het geneeskundig getuigschrift - dient u door de behandelende arts te laten invullen
 • Stuur uw aangifteformulier binnen de 8 dagen op naar Ethias – Zetel voor Vlaanderen, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt.
 • Vervolgens zal de verzekeringsmaatschappij u op de hoogte brengen dat uw dossier werd geopend en bezorgen zij u per schrijven het dossiernummer. Vermeld vanaf dan dit nummer bij elke correspondentie.

3. MEDISCHE KOSTEN

 • De medische kosten dienen eerst aan het ziekenfonds worden voorgelegd voor tussenkomst. Enkel het 'persoonlijk aandeel' (remgeld) komt in aanmerking voor terugbetaling door de verzekeringsmaatschappij.
 • Wend u dus eerst tot uw ziekenfonds en leg hen uw medische kosten voor (groene getuigschriften).
 • Vergeet zeker niet om een betalingsoverzicht of 'kwijting' te vragen.
 • Stuur daarna:
 • het betalingsoverzicht van het ziekenfonds,
 • originele facturen (bv. bij hospitalisatie) en
 • originele kasticketten (bv. apotheek)
 • naar Ethias – Zetel voor Vlaanderen, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt.

4. AANGIFTEFORMULIER ETHIAS

 

Aangifteformulier (.pdf) klik Hier

Indien er problemen zijn voor het invullen van uw aangifteformulier of  bij de verdere afhandeling van uw dossier, kunt u steeds een beroep doen op een bestuurslid.