Sportongeval in het Sportkot (USC)

Na een sportongeval in het USC (Sportkot) van de KU Leuven 

Eerst aandachtig te lezen.

1. OMSCHRIJVING

Als u komt trainen op de terreinen van het Universitair Sportcentrum (Sportkot) van de KU Leuvenen in het bezit bent van een geldige sportkaart of dagticket, bent u verzekerd tegen lichamelijke letsels als gevolg van een sportongeval. De ongevallen overkomen op de weg naar de plaats van de sportbeoefening en omgekeerd, zijn ook verzekerd.

2. PROCEDURE

 • Vul het AANGIFTEFORULIER VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN ETHIASin
 • pagina 1, 2 & 3 vult u zelf zo volledig mogelijk in.
 • Onder punt 4 ‘beschrijving van het ongeval’ is het belangrijk om het ongeval omstandig, duidelijk en volledig te schetsen.
 • pagina 4 - het geneeskundig getuigschrift - dient u door de behandelende arts te laten invullen
 • Stuur uw aangifteformulier en een kopie van uw sportkaart of dagticket op naar de Verzekeringsdienst KU Leuven, Krakenstraat 3 - bus 5515 te 3000 Leuven. Tel. 016 / 32 40 99 
 • Zij verzorgt alle administratie. Stuur dus zelf niets rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij.
 • Vervolgens zal de verzekeringsmaatschappij u op de hoogte brengen dat uw dossier werd geopend en bezorgen zij u per schrijven het dossiernummer. Vermeld vanaf dan dit nummer bij elke correspondentie.

3. MEDISCHE KOSTEN

 • De medische kosten dienen eerst aan het ziekenfonds worden voorgelegd voor tussenkomst. Enkel het 'persoonlijk aandeel' (remgeld) komt in aanmerking voor terugbetaling door de verzekeringsmaatschappij.
 • Wend u dus eerst tot uw ziekenfonds en leg hen uw medische kosten voor (groene getuigschriften).
 • Vergeet zeker niet om een betalingsoverzicht of 'kwijting' te vragen.
 • Stuur daarna:
 • het betalingsoverzicht van het ziekenfonds,
 • originele facturen (bv. bij hospitalisatie) en
 • originele kasticketten (bv. apotheek)
 • naar de Verzekeringsdienst KU Leuven, Krakenstraat 3 - bus 5515 te 3000 Leuven. Tel. 016 / 32 40 99

 

4. AANGIFTEFORMULIER

Aangifteformulier (.pdf) klik Hier 

Indien er problemen zijn voor het invullen van uw aangifteformulier of bij de verdere afhandeling van uw dossier, kunt u steeds een beroep doen op een bestuurslid.