Ons aanbod

CONDITIETRAININGEN en FITNESS

1.Waar?
Alle conditietrainingen ( lopen, turnen, buikspieroefeningen, balsporten, zwemmen, aquagym ) gaan door in het Universitair Sportcentrum (USC) van de KU Leuven, Tervuursevest 101 te 3001 Leuven. Tijdens de zomermaanden, bij goed weer, op de piste; gedurende de winter in de grote zaal van het gebouw DE NAYER of in de KBC-Sporthal. Fitness in het sport- & gezondheidscentrum RESPIRO Aarschotsesteenweg 33, 3110 Rotselaar.

2. Wanneer?
 Zie activiteiten

3. Begeleiding.
Alle oefeningen zijn aangepast voor hartpatiënten en worden gegeven door gediplomeerde kinesitherapeuten, gespecialiseerd in cardiale revalidatie. Zij beschikken over de nodige EHBO apparatuur. Een team van Harpaleden krijgt geregeld een opleiding om efficiënt te kunnen optreden bij een noodgeval.

4. Wie kan deelnemen?
Alle leden van Harpa die beschikken over een geldige sportkaart van de KULeuven. Voor meer details, zie de webpagina 'Lidmaatschap - Informatie'.

5. Goed om te weten.

Standaard conditietraining: start met stretchen, dan 20 min. lopen of wandelen, dan 20 min. aangepaste turnoefeningen en tot slot 20 min. balsport naar keuze (basket, voetbal). Sportkledij: zowel op de piste als in de sportzalen van het USC moet je aangepast schoeisel dragen. Turn-, tennis- of basketpantoffels voldoen zeker. Verder kan je, naar eigen voorkeur, turnkledij, vrijetijdskledij of een trainingspak aantrekken. Je kan ook een kastje huren om je kledij en sporttas op te bergen ( 4 Eur per jaar ) en na de training kan je, indien je dat wenst, een douche nemen. Sportkaart: de KULeuven Sportkaart kan je aanvragen bij een bestuurslid van Harpa. Je moet hem/haar het inschrijvingsformulier bezorgen samen met een recente pasfoto en het verschuldigde bedrag overschrijven op de rekening van Harpa. Sportkaarten gelden per academiejaar. Voor de zomermaanden kan je een dagpas of een vakantiekaart aanschaffen.

 

 WANDELEN.

 

 

1.Waar? Wanneer? 
Zie wandelkalender.

2.Begeleiding.
Een Harpalid die de streek kent, gidst ons langs een mooi parcours van +/- 9 km of */- 4km.

3.Wie kan deelnemen?
Alle leden van Harpa en hun familieleden.

4.Veiligheid.
 Er is steeds een AED en GSM aanwezig. Een aantal wandelaars hebben een cursus gevolgd om gepast op te treden in geval van nood.

5.Goed om te weten.
De wandelingen van Harpa zijn gezellige groepswandelingen. Aangepaste wandelkledij en schoeisel zorgen ervoor dat we ons niet laten afschrikken door een regenbui of een plas. Na de wandeling is er een gezellig samenzijn in een plaatselijke gelegenheid, waar nog kan nagekaart worden. Elk jaar is er in het voorjaar ook een daguitstap en in de winter een winterwandeling. Raadpleeg tijdig de agenda voor de juiste data.

 

FIETSEN.

 

1.Waar? Wanneer?
Zie fietskalender
 

2.Begeleiding.
Een Harpa-lid die de streek kent, neemt de fietsers op sleeptouw langs een mooi parcours van +/- 60km 

3.Wie kan deelnemen?
Alle leden van Harpa en hun familieleden.

4.Veiligheid.
 Er is steeds een AED en GSM aanwezig. Bij het merendeel van de uitstappen is er een kinesitherapeut aanwezig.

 

ANDERE ACTIVITEITEN.

 

Zie ook activiteitenkalender

Infosessie.
Harpa organiseert jaarlijks een infosessie met de medewerking van een gekende hartspecialist, revalidatiespecialist of een gezondheidswerker die een lezing geeft over cardiale revalidatie of preventie. Na de lezing kan je vragen stellen over het behandelde onderwerp. Een omstandig verslag van deze sessies wordt gepubliceerd in het Harpa-Magazine en in de rubriek ‘ Infosessies ' op deze website.

Harpa Magazine.
Viermaal per jaar rolt er een ledenblad van de persen, waarin de agenda en andere nuttige informatie opgenomen is, zoals verslagen van de voorbije infosessies, interviews met sprekers, gezondheidsnieuwtjes, ledennieuws, enz.. Er is ook een internetversie van het Harpa Magazine.

Harpa-nieuwjaarsreceptie.
In de maand januari organiseert Harpa een nieuwjaarsreceptie voor alle Harpa-leden en hun partner.

Algemene ledenvergadering.
In de maand maart is er de algemene ledenvergadering. Het jaarverslag en de jaarrekeningen worden toegelicht en goedgekeurd. Nieuwe voorstellen van de bestuursleden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de stemgerechtigde leden. Daarna is er een gezellig samenzijn. De agenda van de algemene ledenvergadering wordt ruim op voorhand meegedeeld.

Herdenkingsviering.
In de basiliek van Scherpenheuvel na de voettocht op de laatste zaterdag van april herdenken we de dierbare leden die ons in de loop van het jaar ontvallen zijn. De families van de in het voorbije werkjaar overleden leden worden hierop uitgenodigd.

Benefiet BBQ.
Eenmaal per jaar organiseert Harpa een benefit BBQ om een aantal van de sociale activiteiten te financieren

 

VEILIGHEID.

 

Harpa-Urgentieteam. Om de veiligheid tijdens de activiteiten te maximaliseren, beschikt Harpa over een team van vrijwilligers, die een speciale opleiding genoten. Er worden regelmatig oefensessies gegeven door Miek Hornikx. Harpa-leden die hieraan willen meewerken, kunnen contact opnemen met haar, miek.hornikx@kuleuven.be

Begeleiding van de sportactiviteiten. Bij alle activiteiten in het USC en op de daguitstap is steeds een bevoegd kinesitherapeut aanwezig. We beschikken ook over de nodige apparatuur, om, indien nodig, in te grijpen. De gewone zaterdagmiddagwandelingen en Harpa Cycling team ritten zijn zonder extra begeleiding, maar wel met getrainde Harpa leden en een defibrillator.