Form mutualiteit

Formulieren tegemoetkoming gehele of gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit van het lidgeld voor de aansluiting bij een sportclub.

  • Klik hier voor Partena Euromut.
  • Klik hier voor Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
  • Klik hier voor Onafhankelijkl Ziekenfonds.
  • Klik hier voor Christelijke Mutualiteit.
  • Klik hier voor Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant.
  • Klik hier voor Socialistische Mutualiteit
  • Klik hier voor Liberale Mutualiteit

Voor eventuele bijkomende inlichtingen en voorwaarden gelieve u te wenden tot uw ziekenfonds.