Harpa in beeld

                                                                           

HET STEDELIJK CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS VAN ZONHOVEN HEEFT ‘EEN WARM HART’ VOOR DE VZW HARPA.

In 2013 hebben Marijke Motmans en Saartje Swyngedouw  van het Stedelijk Conservatorium het initiatief genomen om een muzische dag te organiseren om geld in te zamelen voor een goed doel van Music for Life, tijdens ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel. Zij hadden de vzw Harpa uitgekozen  bij Music for Life,  omdat de vzw een warme sportvereniging voor hartpatiënten wil zijn, na hun revalidatie in het ziekenhuis. De vzw stelt zich tot doel de opgebouwde conditie te onderhouden en zelfs nog verder uit te bouwen. Harpa wil hartpatiënten de kans bieden tot gezonde lichaamsbeweging, onder toezicht van speciaal opgeleide kinesitherapeuten en in een aangename sfeer.
Marijke en Saartje  hebben op 14 december 2013 een muzische dag georganiseerd rond ‘Het Hart’  met diverse workshops:  popsongs rond emoties, een workshop woord, een muziekquiz, dans, links tussen het hart en muziek ( door cardiologen), knutselen ……
De kinderen van het Stedelijk Muziekconservatorium Zonhoven zamelden uiteindelijk voor de vzw Harpa 4526,81€ in. Dankzij deze financiële steun konden we een tweede defibrillator aanschaffen, zodat we de veiligheid kunnen optimaliseren, als er op twee verschillende plaatsen een activiteit plaats vindt.  Onze geluidsinstallatie was ook dringend aan vervanging toe.
Langs deze weg willen we dan ook onze speciale dank betuigen aan de kinderen en de organisatoren van het Stedelijk Muziekconservatorium voor muziek, woord en dans van Zonhoven en aan Music for Life voor het organiseren van ‘De Warmste Week’.


LIONS CLUB LEUVEN ERASMUS SCHENKT DEFIBRILLATOR

Lions Club Leuven Erasmus heeft aan Harpa, de Leuvense sportvereniging voor hartpatiënten, een automatische externe defibrillator (AED) geschonken. Tijdens de wekelijkse trainingen van Harpa wordt de veiligheid van de (gewezen) hartpatiënten verzekerd door gespecialiseerde kinesitherapeuten en de aanwezigheid van een defibrillator. Het is een levensreddend toestel dat bij een hartaanval elektrische schokken kan toedienen. De normale trainingen van Harpa ( 550 leden ) vinden plaats in het Universitair Sportcentrum (‘sportkot’), maar ook bij de activiteiten daarbuiten ( b.v. de wandelingen, de daguitstappen, enz.) moet de veiligheid kunnen gewaarborgd worden. Vandaar dat Harpa de vraag stelde aan Lions Club Leuven of zij zo’n toestel wilden schenken. Tijdens een korte plechtigheid op 2 december 2011 overhandigde Prof. dr. Peetermans de AED aan Fons November, voorzitter van Harpa. Met dank aan de Lions Club Leuven Erasmus.