Verzekeringen

Om haar leden, trainers en vrijwilligers te beschermen tegen specifieke risico’s inherent aan sportactiviteiten, heeft Harpa vzw een aantal verzekeringen onderschreven:

 

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij Allianz.
Deze verzekering vergoedt schade geleden door derden als gevolg van een fout begaan door de trainers, vrijwilligers en deelnemers tijdens de activiteiten. De gewaarborgde bedragen per schadegeval (= maximale tussenkomst van de verzekering): 1.500.000 EUR voor lichamelijke schade en 1.500.000 EUR voor materiële schade.

 

Een verzekering tegen lichamelijke ongevallen in het Universitair Sportcentrum (Sportkot) via de Sportkaart KU Leuven.
Via de Sportkaart KULeuven, waarvan je in het bezit moet zijn om deel te kunnen nemen aan de trainingen in het Sportkot, geniet je van een verzekering tegen sportongevallen. Deze verzekering kan worden aangesproken wanneer een Harpalid het slachtoffer is van een lichamelijk ongeval tijdens de trainingen in het Sportkot of op de weg van en naar het Sportkot.
Voor een aangifte van een ongeval kan je contact opnemen met Marcel Mertens, een bestuurder of zelf het aangifteformulier downloaden, vervolledigen en aan voorgenoemden bezorgen.
------------>Voor het aangifteformulier en wat je moet doen na een (sport)ongeval in het Sportkot : Klik Hier <------------

 

Een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voorgevallen buiten het Universitair Sportcentrum (Sportkot) via Allianz.
Deze verzekering geldt voor de lichamelijke ongevallen die voorvallen tijdens alle andere activiteiten van Harpa vzw buiten het Sportkot. Ze is o.m. van toepassing voor een ongeval tijdens de fitness in Respiro, bij uitstappen, de jaarlijkse infosessie, de benefietbarbecue, de wandelingen, het fietsen, een culturele activiteit… De deelnemers aan de activiteit moeten niet noodzakelijk lid zijn van de vereniging om verzekerd te zijn. Dit is belangrijk voor b.v. de partners van de leden–wandelaars, de vrijwilligers bij een benefietactiviteit, de aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie.
Voor een aangifte van een ongeval kan je contact opnemen met Marcel Mertens, een bestuurder of zelf het aangifteformulier downloaden, vervolledigen en aan voorgenoemden bezorgen.
------------>Voor het aangifteformulier van een lichamelijk ongeval buiten het Sportkot van de KU Leuven: Klik Hier <------------

 

 

Voor meer uitgebreide info over de verzekerde waarborgen: zie de onthaalbrochure