Verzekeringen

Harpa vzw heeft drie verzekeringspolissen voor de veiligheid van de leden:

 1. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid afgesloten bij de Groep NBA, President Kennedypark 24, bus1 te 8500 Kortrijk.
  De bestuurders, de vereniging zelf, haar werknemers en vrijwilligers zijn hierdoor verzekerd tegen mogelijke schade-eisen wegens fouten. Gewaarborgd bedrag : 125.000,00 euro per schade-eis en per verzekeringsjaar.
 2. Een verzekering tegen( sport)ongevallen via de Sportkaart KU Leuven, Verzekeringsdienst KU Leuven, Krakenstraat 3 - bus 5515  te 3000 Leuven. Tel. 016 / 32 40 99.
  Deze verzekering kan worden aangesproken wanneer een Harpalid een lichamelijk ongeval heeft tijdens de sportbeoefening in het Universitair Sportcentrum. Deze verzekering geldt ook voor de weg van en naar de sportactiviteit.  
  ------------>Voor het aangifteformulier en wat moet u doen na een (sport)ongeval in het sportkot : Klik  Hier <------------
 3. Een verzekering tegen (sport)ongevallen via Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt.  
  Zowel de Burgerlijke Aansprakelijkheid, de Burgerlijke en Strafrechtelijke Verdediging als de Lichamelijke Ongevallen buiten het Universitair Sportcentrum zijn hierdoor gewaarborgd voor alle deelnemers aan alle activiteiten door Harpa georganiseerd. Deze verzekering is o.m. van toepassing bij uitstappen, de jaarlijkse infosessie, de benefietbarbecue,  de wandelingen, het fietsen, een culturele activiteit… De deelnemers aan de verzekerde activiteit moeten niet noodzakelijk lid zijn van de vereniging. Dit is belangrijk voor  b.v. de partners van de leden–wandelaars, de vrijwilligers bij een benefietactiviteit, de aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie.
  ------------>Voor het aangifteformulier en wat moet u doen na een (sport)ongeval  buiten het sportkot van de KU Leuven:  Klik  Hier <------------
  ------------>Voor het aangifteformulier en wat moet u doen na een (sport)ongeval tijdens de fitness in Respiro te Rotselaar:  Klik  Hier <------------

 

4. Voor meer uitgebreide info over de verzekerde waarborgen: zie onthaalbrochure