Welkom

HARPA Bestaat 40 jaar en dat hebben we gevierd!

Zondag 5 mei 2019 waren vele trouwe leden van Harpa, samen met familie en vrienden, in het parochiecentrum van Winksele Delle, Mechelse steenweg, 1090 in 3020 Winksele-Delle. Het werd een leuke familiedag, met een fel gesmaakte wandelzoektocht, fijne achtergrondmuziek, een leuk circuit met Respiro, en lekker eten en drinken. Dank aan allen die hebben meegewerkt.


Harpa wil een sportvereniging voor hartpatiënten zijn, na hun revalidatieperiode in het ziekenhuis. Zij stelt zich tot doel de opgebouwde conditie te onderhouden en zelfs nog verder uit te bouwen.

Onze missie

In de late jaren ‘70 was de medische wereld nog niet onverdeeld overtuigd van het nut en zelfs de noodzaak van revalidatie door beweging en conditietraining, na problemen met het hart. Toen was de boodschap nog : stil blijven, uit schrik dat er de hartpatiënt iets zou overkomen.

Gelukkig is daar verandering in gekomen!

Nu kan men wetenschappelijk bewijzen dat onze gezondheid en daardoor ook de kwaliteit van ons leven, positief worden beïnvloed door beweging en lichamelijke activiteit. Er bestaat een link tussen sportbeoefening en gezondheid!

 

Harpa hoe het groeide

In 1976 kwam Luc Vanhees, als pas afgestudeerd licentiaat L.O. en Kine, in contact met professor Brasseur van de Franstalige Universiteit U.C.L. . Deze professor was in 1974 gestart met het eerste en enige programma voor cardiale revalidatie in het Sint-Pietersziekenhuis te Leuven. Hier deed Luc Vanhees zijn eerste ervaring op inzake evaluatie en revalidatie van patiënten na een hartinfarct.

Na de verhuis van de U.C.L. naar Woluwe, kwamen een 20-tal patiënten van Leuven over naar Pellenberg. In oktober 1977 vond de eerste trainingssessie plaats in het U.Z. te Pellenberg. Het medisch toezicht was in handen van de jonge geneesheer-assistent Robert Fagard, terwijl de jonge kinesist Luc Vanhees verantwoordelijk was voor de motoriek, de veiligheid en de praktische uitwerking.

 

Subscribe to HARPA vzw RSS